سایه روشن ( سیاسی ، سی یا سی ، 30 یا 30 ، ... )

وقتـی قـرص مـاه کامـل می شود ...


 بَدر یا ماه کامل، حالتی از کره ماه است که زمین میان ماه و خورشید قرار می‌گیرد به طوری که تمام ماه در نظر ما روشن است. در این حالت(ماه شب چهارده)، ماه به نقطه مقابل زمین نسبت به خورشید می‌رسد و به عبارتی فاصله زاویه‌ای ماه و خورشید ۱۸۰ درجه می‌شود و تمام قرص ماه روشن به نظر می‌رسد. ماه کامل که معمولا در نیمه ماه قمری اتفاق می افتد نه تنها برای ما ایرانیان مهم است بلکه در نزد جهانیان نیز قابل توجه است تا جایی که حتی در برخی جوامع سنتی اعتقادات خرافی از جمله آواز خواندن گرگ ها در این حالت از ماه نیز در این باره مطرح است.

بعنوان مثال بعضی از مردم جهان معتقدند در زمانی که ماه، کامل در آسمان حضور دارد میزان جرم و جنایت در سطح شهر افزایش پیدا می کند. بر اساس این باور قدیمی آنها اعتقاد دارند افسران پلیس و پرستاران بخش اورژانس بیمارستان هاِی مختلف در زمان هایی که ماه کامل است به صورت آماده باش در محل خدمت خود حضور دارند و برای یک کار پرمشغله آماده می شوند! اما تحقیقات علمی هیچ رابطه ای را میان وجود ماه کامل و افزایش میزان جرم و جنایت اثبات نکرده است. تایلندی ها نیز فستیوالی به همین نام دارند که طی مراسمی فانوس های خود که به شکل بالون هستند را در شامگاه روزی که ماه کامل است رها می کنند تا بد اقبالی از آنها دور شود. البته مطالعات علمی نشان داده اند که ارتباط میان ماه کامل و پدیده های منفی گرایانه و خرافاتی در مورد زندگی انسان قابل اثبات نیستند.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 5 تیر‌ماه سال 1392 ساعت 10:08 | نویسنده: امیر | چاپ مطلب 0 نظر